Tvrtka HUDEC PLAN d.o.o. je osnovana 2006. godine. Osnivači su Vesna Hudec i Svjetlan Hudec, ovlašteni inženjeri građevinarstva s više od 30 godina radnog staža u struci.

Naša tvrtka se bavi pružanjem inženjerskih i konzultantskih usluga u projektiranju, nadzoru, izradi tender dokumentacije i pripremi projekata sufinanciranih iz europskih fondova, savjetovanjem o poslovanju i upravljanju, nadzorom nad izvođenjem radova i revizijom projektne dokumentacije.

Naročito smo prisutni u poslovima vezanim za područje gospodarenja otpadom i zbrinjavanje otpadnih voda.

Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, od veljače 2007.godine, naša tvrtka ima suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, izrade studija o utjecaju zahvata na okoliš, izrade programa zaštite okoliša, elaborata, procjene šteta, sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća.

Cilj nam je pružiti vam kvalitetnu i pouzdanu uslugu, uz poštivanje svih normi zaštite i očuvanja okoliša.

HudeclogoPlan d.o.o.U radu na projektima surađujemo s vodećim domaćim i europskim tvrtkama te pojedincima, kako bi naša rješenja bila aktualna i u skladu s najnovijim propisima Republike Hrvatske i Europske unije.

Nudimo vam usluge:

 • Projektiranje

  Izrada projektne dokumentacije svih stupnjeva, za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole:
  Program istražnih radova
  Idejni projekt
  Elaborat zaštite na radu
  Elaborat zaštite od požara
  Glavni projekt
  Izvedbeni projekt
  Natječajna dokumentacija
  Aplikacije za projekte financirane od strane EU fondova

 • Zaštita prirode i okoliša

  Izrada dokumentacije:
  Elaborat zaštite okoliša
  Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
  Sanacijski program klizišta
  Plan gospodarenja otpadom
  Elaborat gospodarenja otpadom
  Studija izvodljivosti
  Studija utjecaja na okoliš

 • Vođenje i praćenje projekta

  Vođenje projekata za potrebe investitora, koordiniranje rada projektanata, izvođača i nadzora - od ideja do puštanja u pogon objekta


 • Savjetovanje

  Savjetovanje komunalnih poduzeća i organa lokalne samouprave (županija, općina i gradova) u pogledu:
  Postupanje s otpadom
  Izrada projektnih zadataka
  Studija gospodarenja otpadom

 • Izrada dokumentacije, priprema dokumentacije za EU fondove

  Izrada projektne dokumentacije.
  Izrada natječajne dokumentacije po PRAG-u i FIDIC-u te prema Zakonu o javnoj nabavi.Stručni Tim

Naš stručni tim:

 • dipl.ing.građ.

  tel:+385 (0)1 387 81 78
  email:
  svjetlan.hudec@hudecplan.hr

  Fax:+ 385(0)1 387 47 21
  mob:+385 (0)91 368 80 41
  +385 (0)98 41 46 81

  Svjetlan Hudec

  Direktor
 • dipl.ing.građ.

  tel: +385 (0)1 387 80 47
  e-mail:
  vesna.hudec@hudecplan.hr

  mob: +385 (0)91 368 80 42

  Vesna Hudec

  Voditeljica odjela za projektiranje
 • mag.ing.aedif.

  tel: +385 (0)1 387 80 47
  e-mail:
  marko.andric@hudecplan.hr

  Marko Andrić

  Projektant
 • mag.ing.aedif.

  tel: +385 (0)1 387 80 47
  e-mail:
  barbara.jugovic@hudecplan.hr

  Barbara Jugović

  Projektantica


 • Mr.sc., dipl.ing.biol.

  tel: +385 (0)1 387 82 23
  e-mail:
  darko.kovacic@hudecplan.hr

  mob: +385 (0)91 403 19 57

  Darko Kovačić

  Voditelj odjela za zaštitu prirode i okoliša

Reference

Na temelju dugogodišnjeg iskustva i suradnje prikazane su reference po pojedinoj kategoriji:

 • Projektiranje

  Izrada projektne dokumentacije svih stupnjeva i potrebnih elaborata, za dobivanje lokacijske i građevinske dozvole

 • Savjetovanje

  Savjetovanje komunalnih poduzeća i organa lokalne samouprave (županija, općina i gradova)

 • Zaštita prirode i okoliša

  Revizija projektne dokumentacije iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

 • Vođenje i praćenje projekta

  Vođenje projekata za potrebe investitora, koordiniranje rada projektanata, izvođača i nadzora - od ideje do puštanja u pogon objekta.

 • Izrada dokumentacije, priprema dokumentacije za EU fondove

  Izrada tender dokumentacije za sve vrste projekata.


Korisnici

Galerija

Naša galerija prikazuje trenutačne projektne radove, nacrte kao i zaštitu okoliša.

 • Projektiranje
 • Zaštita okoliša
img

Situacija sanacije odlagališta otpada "Trebež" u Samoboru

img

3D model sanacije odlagališta otpada "Trebež" u Samoboru

img

Izvođenje radova sanacije odlagališta "Trebež" u Samoboru

img

Izvođenje radova sanacije odlagališta "Trebež" u Samoboru

img

Situacija uređenja krajobraza odlagališta otpada "Stanišće" na Hvaru

img

Poprečni presjek uređenja krajobraza odlagališta otpada "Stanišće" na Hvaru

img

Odlagalište otpada "Stanišće" na Hvaru

img

Situacija sanacije odlagališta komunalnog otpada "Grginac" u Bjelovaru

img

3D model sanacije odlagališta komunalnog otpada "Grginac" u Bjelovaru

img

Situacija fazne izgradnje odlagališta otpada "Jagodnja Gornja" u Polači

img

3D model rekonstrukcije i proširenja odlagalište otpada "Jagodnja Gornja" u Polači

img

Izvedena ulazno - izlazna zona odlagališta otpada "Jagodnja Gornja" u Polači

img

Izvođenje radova ŽCGO Marišćina

img

Izvođenje radova ŽCGO Marišćina

img

Izvođenje radova ŽCGO Marišćina

img

Izvođenje radova ŽCGO Marišćina

img

3D model reciklažnog dvorišta Perušić

img

Situacija reciklažnog dvorišta Novi Sisak

img

Situacija sanacije odlagališta otpada "Osojnica" u Matuljima

img

Karakteristični presjek odlagališta otpada "Osojnica" u Matuljima

img

Zaštita okoliša

img

Zaštita okoliša

img

Zaštita okoliša

img

Zaštita okoliša

img

Zaštita okoliša

img

Zaštita okoliša

img

Zaštita okoliša

img

Zaštita okoliša

img

Zaštita okoliša

img

Zaštita okoliša

img

Zaštita okoliša

Vijesti

Novosti, zapošljavanje i druge aktualnostiimg

Naša tvrtka na području gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj djeluje već dugi niz godina i može Vam ponuditi stručnu i brzu izradu novog ili reviziju postojećeg Plana gospodarenja otpadom!

img

Proizvođač otpada dužan je izraditi Plan u roku od godine dana od dana početka rada, odnosno u roku od tri mjeseca nakon što je prvi put proizveo 200 i više kilograma opasnog otpada u godinu dana.Kontaktirajte nas

Ured:

Špansko 23 A, 10 090 Zagreb - Susedgrad

Sjedište:

Vlade Gotovca 4, 10 090 Zagreb - Susedgrad

Kontakt

Tel 1: +385(0)1 387 83 36

Tel 2: +385(0)1 387 81 78

Tel 3: +385(0)1 387 80 47

Tel 4: +385(0)1 387 82 23

Fax: +385(0)1 387 47 21

E-mail: info@hudecplan.hr

Web: Hudec Plan d.o.o

Matični broj: 0212243

OIB: 85323749202

Pošalji poruku