img

Projektiranje reciklažnih dvorišta

Reciklažna dvorišta

Napisala Tea 15.01.2017.

img

img

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Reciklažno dvorište može biti i mobilno, izvedeno kao pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) jedinicama lokalne samouprave uvedena je obveza osiguravanja funkcije jednog ili više reciklažnih dvorišta ovisno o broju stanovnika. Zakonom je propisana potreba izgradnje jednog reciklažnog dvorišta lokalnim samoupravama s više od 1.500 stanovnika. Detaljnije o broju reciklažnih dvorišta/mobilnih jedinica prema broju stanovnika možete pronaći ovdje.

U 2016. godini na području RH se nalazilo ukupno 84 izgrađenih reciklažnih dvorišta i 46 mobilnih reciklažnih dvorišta. Ukupni broj uspostavljenih reciklažnih dvorišta, uključujući i mobilne jedinice, nije zadovoljavajući te ga je u narednom razdoblju potrebno povećati.

Reciklažno dvorište se tretira kao građevina za gospodarenje otpadom te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima.

Kao projektantska tvrtka Hudec Plan d.o.o. bavi se izradom tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje reciklažnih dvorišta. Ukoliko imate pitanja ili Vas zanimaju cijene izrade projektne dokumentacije svakako nam se obratite putem mail-a (info@hudecplan.hr) ili na jedan od kontakt brojeva koji se nalaze na našoj web stranici!

Sve informacije o uslugama koje nudimo, ostvarenim suradnjama i prijašnjem iskustvu možete pronaći na našoj web stranici.Srdačno,

Vaš Hudec Plan!

Prethodna iskustva na sličnim projektima: Investitor
Idejno rješenje: Reciklažno dvorište za građevni otpad Općina Vrhovine
Izvedbeni projekt: Reciklažno dvorište Novi Sisak Grad Sisak
Glavni projekt: Reciklažno dvorište Novi Sisak Grad Sisak
Idejno rješenje: Reciklažno dvorište Novi Sisak Grad Sisak
Glavni projekt: Reciklažno dvorište Jelsa Općina Jelsa
Idejno rješenje: Reciklažno dvorište Jelsa Općina Jelsa
Glavni projekt: Reciklažno dvorište Dicmo Općina Dicmo
Glavni projekt: Reciklažno dvorište Suhopolje Općina Suhopolje
Glavni projekt: Reciklažno dvorište Perušić Općina Perušić
Idejni projekt: Reciklažno dvorište Vrhovine Vrhkom d.o.o.
Idejno rješenje: Reciklažno dvorište Perušić Općina Perušić
Idejno rješenje: Reciklažno dvorište Vrhovine Vrhkom d.o.o.
Glavni projekt za izmjenu/dopunu Građevinske dozvole: Odlagalište komunalnog otpada Ćojluk, FAZA IV- Reciklažno dvorište Općina Udbina
Glavni i izvedbeni projekt za reciklažno dvorište za građevni otpad Općina Omišalj
Idejni projekt za reciklažno dvorište za građevni otpad Općina Omišalj
Idejno rješenje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Sv. Juraj - Sv. Kajo Cemex Hrvatska d.d.
Reciklažno dvorište „TTTS-sjever“ Grad Split
Reciklažno dvorište „Superkonzum“ Split Grad Split
Dokumentacija za dobivanje građevinske dozvole: reciklažno dvorište Donji Lapac Općina Donji Lapac


Tag: Reciklažno dvorište, Projektna dokumentacija, Izrada projekata