img

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada

Izrada tehničke dokumentacije za sortirnice

Napisala Barbara 4.02.2019

img

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) je građevina za gospodarenje otpadom namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada.

Novim Planom gospodarenja otpadom RH planira se odvoženje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla i plastike na postrojenja za sortiranje radi povećanja vrijednosti odnosno kvalitete odvojeno prikupljenog otpada i pripreme otpada za recikliranje.

Kako bi se povećao stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja te smanjio udio odloženog biorazgradivog otpada potrebno je uspostaviti sustav gospodarenja komunalnim otpadom koji potiče sprječavanje nastanka otpada, odvajanje otpada na mjestu nastanka i sadrži infrastrukturu koja omogućuje ispunjavanje ciljeva i gospodarenje otpadom sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom.

Težište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom će biti na sustavu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i to kroz osiguranje potrebne infrastrukture za odvajanje komunalnog otpada. Kako bi se ovaj cilj ostvario Planom gospodarenja otpadom RH predviđa se izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada što uključuje izgradnju i opremanje novih, te po potrebi povećanje kapaciteta i unaprjeđenje tehnologije postojećih postrojenja za sortiranje.

Kao projektantska tvrtka Hudec Plan d.o.o. bavi se izradom tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Ukoliko imate pitanja ili Vas zanimaju cijene izrade projektne dokumentacije svakako nam se obratite putem mail-a (info@hudecplan.hr) ili na jedan od kontakt brojeva koji se nalaze na našoj web stranici!

Sve informacije o uslugama koje nudimo, ostvarenim suradnjama i prijašnjem iskustvu možete pronaći na našoj web stranici.Srdačno,

Vaš Hudec Plan!

Prethodna iskustva na sličnim projektima: Investitor
Idejno rješenje Reciklažno dvorište Perušić Općina Perušić
Odlagalište komunalnog otpada Ćojluk, Udbina, Glavni projekt za izmjenu/dopunu Građevinske dozvole-građevinski projekt FAZA IV. Reciklažno dvorište Općina Udbina
Idejno rješenje Reciklažno dvorište Vrhovine Vrhkom d.o.o.
Nadzor nad izvođenjem radova na županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina, Primorsko – goranske županije (dužnost uključuje i pregled Glavnog i Izvedbenog projekta prema uvjetima iz Ugovora po FIDIC-u) Ekoplus d.o.o.
Tag: Plan gospodarenja otpadom, Jedinice lokalne samouprave, Sortirnica